Klik op deze link voor informatie inzake 'overzicht en foto’s van grenspalen in St. Elooipolder, varempépolder en omgeving'