SOKA Zuiddorpe

SOKA (Stichting Ouderenzorg Kanaalzone) is een organisatie die verpleeg-, verzorgingshuiszorg, welzijn- en comfortdiensten levert in woonzorgcentra de Redoute (Sas van Gent), ‘t Verlaet (Westdorpe) en de Blide (Terneuzen). Daarnaast biedt SOKA zorg bij de mensen thuis. Dit onder de naam ‘SOKA Plus’.

Servicepunt Zuiddorpe (Dorpsplein 2)
0115-610414
Openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-12.00 en van 16.00-17.00
dinsdag van 13:00-17.00
donderdag van 9.00-12.00.

Het uitgangspunt van ons is om senioren langer zelfstandig te laten wonen en functioneren in hun vertrouwde omgeving. Bij ons staan de wensen van de cliënt centraal! De zorg wordt geleverd vanuit kleinschalige wijkteams.

Thuiszorg nodig? Wij zijn er voor u!

- Verpleging
- Verzorging
- Begeleiding
- Nachtzorg
- Terminale zorg
- Zorg tijdens vakantie
- Hulp bij het huishouden

Het concept van SOKA Plus is ruimer dan enkel thuiszorg. SOKA Plus tracht een zo breed mogelijk pakket aan diensten en producten aan te bieden binnen de verschillende kernen. Dit aanbod is afgestemd op het voorzieningenniveau per kern, en kan naar behoefte uitgebreid / aangepast worden.

Enkele mogelijkheden:
- ondersteuning in het verrichten van hand- en spandiensten
- begeleiding bij ziekenhuisbezoek
- activiteiten zoals optredens, bingomiddagen, handwerken, kookactiviteiten

In diverse kernen hebben wij servicepunten geopend, waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het is een aanbod van diensten en voorzieningen, daar waar afgelopen decennia juist allerlei voorzieningen zijn verdwenen uit de kernen in de gemeente Terneuzen. SOKA Plus biedt deze diensten zelf aan en in samenwerking met de overige organisaties en bedrijven in de regio. Hiermee geeft SOKA Plus een positieve impuls aan de leefbaarheid in deze kernen. SOKA Plus heeft servicepunten in de kernen Zuiddorpe, Westdorpe, Sas van Gent, en Terneuzen.

Bij het servicepunt in Zuiddorpe kan men tijdens de openingsuren  terecht voor info over zorg en indicaties. Tevens is er elke dinsdagmiddag een gezellige koffiemiddag.
De huisartsenpraktijk Sas van Gent houdt op donderdag inloopspreekuur van 10:30 tot 11:00 uur.
Huisarts Koewacht houdt spreekuur op maandag, woensdag en vrijdagochtend vanaf 11:00 uur
op woensdag is de prikdienst aanwezig van 10:30 uur tot 10:45 uur.
U kunt hier tevens terecht voor het maken van een Kopie, postzegels en kaartjes.